Experience quality and professional service at the new Euro-Box online store!

Complaints handling policy

Podstawą do reklamacji jest niespełnienie wymagań klienta określonych w zamówieniu lub dostarczonej dokumentacji technicznej. Za reklamację można również uznać niezgodność towaru z podjętymi i udokumentowanymi pisemnie ustaleniami jakościowymi.

 

W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, aby można było ubiegać się o ewentualne odszkodowanie od firmy transportowej za uszkodzony towar, klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru w obecności kierowcy (w przypadku dużej ilości palet chociaż pobieżnie) i w przypadku wykrycia uszkodzeń, sporządzenia pisemnego protokołu szkody. Bez pisemnego protokołu szkody oraz ewentualnych zdjęć, dochodzenie odszkodowania od firmy transportowej nie będzie możliwe.

 

 Informacje niezbędne w zgłoszeniu reklamacyjnym:

- index wyrobu, numer naklejki kontrolnej (jeżeli występuje),

- numer dokumentu przewozowego (WZ, Delivery Note),

- dokładny opis wady + zdjęcia,

- ilość wadliwa / ilość otrzymana,

- proponowany sposób rozwiązania niezgodności.

 

 Klient zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia w formie pisemnej.

 

 Zgłaszający reklamację zobowiązuje się:

- nie dokonywać poprawek przed uzyskaniem pisemnej zgody od Euro-Box,

- nie odsyłanie wadliwego towaru do firmy Euro-Box bez pisemnej zgody.

 

Euro-Box zobowiązuje się do :

- zajęcia stanowiska do 72h od zgłoszenia reklamacji (dni robocze),

- przedstawienia działań korygujących oraz zapobiegających na prośbę klienta w ustalonym wspólnie terminie.

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account

Euro-Box Sp. z o.o Reviews with ekomi-pl.com